E Kullen

Gehoudenvan Dark Angel 
S13964/2009 

HD: A/A 
Ögon: UA 
Patella: UA 
Känd mental status 


SE UCH SV-11 Tadpoles Dysnomia 
S61921/2009 

HD: A/A 
ED: 0/0 
Ögon: UA 
Patella: UA 
Känd mental status 

Kullen är Clear by parents på L2hga och HC

Valpar 
Födda: 20120305 

Rochamgo's Enchanting Eden "Molly" 
SE25256/2012 

HD: A/A 
ED: 0/0 
Känd Mental Status 
Avliden

Rochamgo's Excellent Elize "Azzra" 
SE25257/2012 

HD: A/A 
ED: 0/0 
Patella:UA 
Känd Mental Status 

Rochamgo's Exclusive Esmeralda "Vilda" 
SE25258/2012 

HD: C/C 
ED: 0/0 
Känd Mental Status 

Inga kommentarer:

Dolly och jag i Gävle

I helgen är jag och Dolly i Gävle för att träffa hennes tilltänkta. Allt har gått bara bra. Dolly och Bowie är så lika i mångt och mycket. L...