E Kullen

Gehoudenvan Dark Angel 
"Elvis"
S13964/2009 

HD: A/A 
Ögon: UA 
Patella: UA 
Känd mental status 


SE UCH SV-11 Tadpoles Dysnomia
"Hulda" 
S61921/2009 

HD: A/A 
ED: 0/0 
Ögon: UA 
Patella: UA 
Känd mental status 

Kullen är Clear by parents på L2hga och HC

Valpar 
Födda: 20120305 

Rochamgo's Enchanting Eden 
"Molly" 
SE25256/2012 

HD: A/A 
ED: 0/0 
Känd Mental Status 
Avliden

Rochamgo's Excellent Elize 
"Azzra" 
SE25257/2012 

HD: A/A 
ED: 0/0 
Patella:UA 
Känd Mental Status 

Rochamgo's Exclusive Esmeralda 
"Vilda" 
SE25258/2012 

HD: C/C 
ED: 0/0 
Känd Mental Status 

Inga kommentarer:

Oktober och väntans tider

Nu är man i Stockholm och skall vara med när Olivia (Huldas dotter) skall få sin första kull. Det skall bli så spännande.  Hemma...