Sweet Kullen

NORD UCH SE VCH Je Lo Staff Sweet Talker
SE35919/2013

HD: A/A
ED: 0/1
Öga: UA
Känd mental status


SV-11 SE UCH Tadpoles Dysnomia
S61921/2009

HD: A/A
ED: 0/0
Patella: UA
Öga: Distichiasis
Känd mental status

Kullen är Clear by parents på L2hga och HC

Valpar
födda: 2017-09-26


Rochamgo's Sweet Diamond Dayenne
"Olivia"
SE52049/2017

HD: A/A
ED: 0/0
Patella: 
Ögon: UA
Känd mental status

Inga kommentarer:

Dolly och jag i Gävle

I helgen är jag och Dolly i Gävle för att träffa hennes tilltänkta. Allt har gått bara bra. Dolly och Bowie är så lika i mångt och mycket. L...