D Kullen

Little Frogs Nepenthe Merlot 
S52684/2008 

HD: C/C 
ED: 0/0 
Ögon: UA 
Känd mental status 

Tadpoles Blue Sapphire 
S56689/2008 

HD: B/B 
ED: 0/0 
Ögon: UA 

Kullen är Clear by parents på L2hga och HC

Valpar 
Födda: 20101227 

Rochamgo's Delicious Darin "Ivar" 
SE13473/2011 

ED: 0/2 
Patella: UA 
Ögon: UA 
Underbett
Avliden

Rochamgo's Dreaming Destiny "Destiny" 
SE13474/2011 

HD: B/B 
ED: 0/0 
Patella: UA 
Ögon: 2014-05-26: Distichiasis 
Destiny är testad Clear på HC
Ögon: 2013-01-29 UA 
Känd Mental Status 
Avliden

Inga kommentarer:

Lucia

Här ser man att magen börjar växa på den lilla godingen