Sweet Kullen

NORD UCH SE VCH Je Lo Staff Sweet Talker
"Dobby"
SE35919/2013

HD: A/A
ED: 0/1
Öga: UA
Känd mental status


SV-11 SE UCH Tadpoles Dysnomia
"Hulda"
S61921/2009

HD: A/A
ED: 0/0
Patella: UA
Öga: Distichiasis
Känd mental status

Kullen är Clear by parents på L2hga och HC

Valpar
födda: 2017-09-26


Rochamgo's Sweet Diamond Dayenne
SE52049/2017
"Olivia"

HD: A/A
ED: 0/0
Patella: 
Ögon: UA
Känd mental status

Inga kommentarer:

Maggie och Harry

Röntgen gjordes i fredags och veterinären konstaterade 5 valpar eventuellt trodde hon att det kunde gömma sig någon. Om 8 dagar ca vet vi...